Είσοδος μαθητών

Online μαθητές

          2 επισκέπτες online 

Αρχική
Ι.Ε.Κ. DATA - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΝΕΑ
Tα Nέα μας PDF Print Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Πέμπτη, 09 Ιούλιος 2009 00:00

Νέες ειδικότητες διάρκειας ενός εξαμήνου από Ιανουάριο 2015.

 

1. Σερβιτόρος(Waiter)
2. Μπάρμαν(Bartender)
3. Τραπεζοκόμος μαζικής εστίασης(Food Service Worker)
4. Πωλητής Λιανικής(Salesman/ Saleswoman)
 

Το εαρινό εξάμηνο θα λειτουργήσουν ακόμη και οι παρακάτω ειδικότητες(διάρκειας 1 έτους):

 • Μάγειρας(Chef)
 • Αρτοποιός  -Ζαχαροπλάστης
 • Ξεναγός  (ecoGuide)
 • Τεχνικός  Λειτουργικής  Υποστήριξης  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  (Software)

 

Προεγγραφές καθημερινά
Τ: 2271041764

 

 

Το νέο τηλεοπτικό μας Spot παίζει στη NERIT και στο NERIT SPORTS.

wacs school

 


 


 


 

 

 

 

 

Παγκόσμια Αναγνώριση Σπουδών Μαγειρικής από τον Διεθνή Οργανισμό WACS (World Accociation of Chefs Societies).

H μοναδική Σχολή στην Ελλάδα με αυτή την Πιστοποίηση.

DATA , WACS APPROVED SCHOOL, CHIOS, GREECE.

 

Αναγνωρισμένες  Σπουδές  Γαστρονομίας  κι  όχι  μόνο  στη  DATA

Συνεχίζονται  οι  εγγραφές  στις  8  ειδικότητες  του  ΙΕΚ  DATA  ,  που  θα  λειτουργήσουν  το  χειμερινό  εξάμηνο.  Αναλυτικά  οι  ειδικότητες  που  θα  λειτουργήσουν  είναι:

 • Μάγειρας(Chef)
 • Αρτοποιός  -Ζαχαροπλάστης
 • Ξεναγός  (ecoGuide)
 • Τεχνικός  Δικτύων  Δεδομένων
 • Τεχνικός  Λειτουργικής  Υποστήριξης  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  (Software)
 • Υπάλληλος  Οικονομικών  Υπηρεσιών
 • Αγρότης-Υπεύθυνος  Αγροτουριστικής  Μονάδας
 • Εμψυχωτής  Τουρισμού

Ο  εκπαιδευτικός  οργανισμός  DATA  είναι  αναγνωρισμένος  από  το  κράτος  (ΕΟΠΠΕΠ)  από  το  1993  (ιδιωτικό  ΙΕΚ).  Από  το  Ιούνιο  2014  είναι  πιστοποιημένος  και  από  τον  παγκόσμιο  οργανισμό  των  Chef  WACS(World  Accociation  of  Chefs  Societies).  Είναι  μάλιστα  η  μοναδική  Σχολή  στην  Ελλάδα  με  αυτή  την  Πιστοποίηση.(DATA  ,  WACS  APPROVED  SCHOOL,  CHIOS,  GREECE).

Οι  εγγραφές  συνεχίζονται  με  αμείωτο  το  ενδιαφέρον  ,  αφού  ο  αριθμός  των  σπουδαστών  είναι  περιορισμένος.  Θα  λειτουργήσουν  πρωϊνά  και  απογευματινά  τμήματα.

Δεκτοί  γίνονται  απόφοιτοι  κάθε  τύπου  Λυκείου  ,  αλλά  και  Γυμνασίου.

Η  διάρκεια  των  σπουδών  είναι  1  ή  2  έτη,  1  έτος  υποχρεωτικό  και  1  προαιρετικό  κατά  περίπτωση.

Πληροφορίες  μπορείτε  να  πάρετε  καθημερινά  από  τη  σχολή  στη  διεύθυνση  Στεφάνου  Τσουρή  61,  Ατσική  Χίος  και  στο  τηλέφωνο  2271041764.  Επίσης  μπορείτε  να  πληροφορηθείτε  και  από  τις  ιστοσελίδες  www.data.edu.gr  και  www.facebook.com/dataxios.

Τα  προγράμματα  σπουδών  είναι  εγκεκριμένα  από  το  Υπουργείο  Παιδείας(ΕΟΠΠΕΠ)  και  ενδεικτικά  παραθέτουμε  κάποια  απ’  αυτά  είναι:

1.        ΜΑΓΕΙΡΑΣ
Στοιχεία  μαγειρικής  τέχνης,  στοιχεία  εστιατορικής  τέχνης,  αγορανομικοί  κανόνες,  στοιχεία  ελέγχου  εμπορευμάτων,  στοιχεία  ποιότητας  τροφίμων,  αρχές  κοστολόγησης,  στοιχεία  διαιτητικής  ,  κανόνες  υγιεινής  ασφάλειας(HACCP),  στοιχεία  εργατικής  νομοθεσίας,  βασικές  γνώσεις  στους  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές,  ξένη  γλώσσα,  κανόνες  και  μέθοδοι  επεξεργασίας  πρώτων  υλών,  τεχνικές  επίβλεψης  καθοδήγησης  προσωπικού,  κανόνες  μεριδοποίησης.

2.  AΡΤΟΠΟΙΟΣ-  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ

Γενικές  γνώσεις  Αγγλικών,  Αρχές  επιχειρηματικότητας    ,Παρασκευές  Αρτοσκευασμάτων    κάθε  μορφής  και  ποικιλίας      ,Παρασκευές  ειδών  Ζαχαροπλαστείου  κάθε  μορφής  και  ποικιλίας        ,  Προδιαγραφές  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισμού  των  εργαστηρίων  Αρτοποιίας    -  Ζαχαροπλαστικής        ,  Βασικές  Αρχές  Μηχανολογίας        ,  Υγιεινή  και  ασφάλεια  στους  χώρους  εργασίας        ,  Διακόσμηση    παρασκευασμάτων  Αρτοποιίας  και  Ζαχαροπλαστικής        ,  Βασικές  Αρχές  Χημείας  τροφίμων        ,  Πρώτες  ύλες  Αρτοποιίας  και  Ζαχαροπλαστικής  και  Τεχνολογία  Τροφίμων        Βασικές  γνώσεις  για  βιολογικά  προϊόντα        ,  Στοιχεία  Συστημάτων  Διαχείρισης  της  Ποιότητας    -    Ποιοτικός  Έλεγχος      ,  Στοιχεία  Μικροβιολογίας  (στη  χρήση  αρτοσκευασμάτων  και  ζαχαροπλαστικής)  ,  Διατροφή    -    Διαιτολογία  ,  Τιμολόγηση  Παρασκευασμάτων  . 

       

3.  ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τηλεπικοινωνίες,  Δίκτυα,  Ασφάλεια  Δικτύων  ,  internet,  Βασικές  αρχές  πληροφορικής,  σχέδιο  εγκατάστασης  δικτύου,  Ups,  βασικές  γνώσεις  κατασκευής  ασθενών  ρευμάτων,  χρήση  κατασκευαστικών  εργαλείων,  λειτουργικά  συστήματα  δικτύων,  συμβόλαια  συντήρησης,  αρχές  διαχείρισης  Δικτύων,  αξιολόγηση  ποιότητας,  διαδικασίες  επίβλεψης  δικτύων,  εφαρμογές  ΗΥ(WORD,EXCEL,  POWERPOINT,  AUTOCAD,  PROJECT)

4.  ΞΕΝΑΓΟΣ  (ECOGUIDE)

Αγγλικά,  Τουρκικά,  Βασικές    γνώσεις    χειρισμού    τεχνικού    εξοπλισμού  ,    Βασικές    γνώσεις    των  όρων    και    περιορισμών    που    τίθενται    για    την    φύλαξη    της    περιοχής    οικοξενάγησης  ,  Βασικές    γνώσεις    του    Νομοθετικού    Πλαισίου    που    αφορά    στην    Περιοχή    της  οικοξενάγησης    (    Εθνική    και    Κοινοτική    Νομοθεσία  )  ,  Βασικές    γνώσεις    Περιβαλλοντικής  Νομοθεσίας  ,    Βασικές    γνώσεις    χειρισμού    τεχνικού    εξοπλισμού    και    μεταφορικών    μέσων  (4    Χ    4,    σκάφος    ,    άλογα    )  ,  Βασικές    γνώσεις    χειρισμού    Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών    και    ∆ιαδικτύου,    Βασικές    Αρχές    των    Κανόνων    υγιεινής    και    Ασφάλειας  ,  Βασικές    αρχές    χερσαίων    και    υδατικών    οικοσυστημάτων  ,  Βασικές    γνώσεις    αναγνώρισης  και    προστασίας    της    άγριας    ζωής    και    της    χλωρίδας,  Βασικές    γνώσεις    της    Φέρουσας  Ικανότητας    του    οικοσυστήματος,  Βασικές    αρχές    και    κανόνες    διαχείρισης    του  ανθρώπινου    δυναμικού  ,  Βασικές    γνώσεις    των    καταφυγίων    της    άγριας    ζωής,  Βασικές    γνώσεις    διαχείρισης  συμβάντων  και    ατυχημάτων    στο    ύπαιθρο,    Βασικές    Γνώσεις    Οικονομίας    και  ∆ιοίκησης      ,  Βασικές  γνώσεις  θεωρίας  και  εφαρμογής  Τεχνικού  Σχεδίου  ,  Βασικές  Αρχές  λειτουργίας  του  Αρμοδίου  φορέα  που  ανήκει  η  περιοχή  της  οικοξενάγησης  ,  Βασικές  γνώσεις  των  γεωγραφικών  ορίων  της  προστατευόμενης  περιοχής  αλλά  και  της  ευρύτερης  Βασικές  γνώσεις  ανάγνωσης  και  χειρισμού  τω ν  χαρτών  της  περιοχής , Χρήση  των  Συστημάτων  Προσανατολισμού  (GPS,    Πυξίδα  ,    χάρτες  κ  .  λ  .  π  .)    Χρήση  Συστημάτων  Επικοινωνίας  (  Ασύρματο  ,    κινητό  τηλέφωνο  κ.λ.π  .)    Αρχές  διαχείρισης  ατόμων  με  ειδικά  προβλήματα,  Ειδικές  γνώσεις  περιβαλλοντικής  αναψυχής  στην  προστατευόμενη  περιοχή  .    Γνώσεις  ανάγνωσης  και  χειρισμού  των  χαρτών  της  περιοχής,  Γνώσεις  μορφολογίας  φυτών  και  δένδρων  ,  Γνώσεις  βοτανικής  και  ∆ασικής  Βοτανικής  Γνώσεις  Μακροσκοπικής  αναγνώρισης  των  ειδών  της  ελληνικής  άγριας  πανίδας  ,  Γνώσεις  των  ενδιαιτημάτων  και  βιοτόπων  των  προστατευόμενων  ειδών  της  άγριας  ζωής,  Γνώσεις  τοπικής  ιστορίας  ,    γεωγραφίας  ,  λαογραφίας  ,    γαστριμαργικών  παραδόσεων 

  

Έκθεση Πρόταση 2014
Διήμερο Φεστιβάλ γεύσεων
Μαγειρεύουμε για εσάς

Πέμπτη και Παρασκευή 20 & 21 Μαρτίου στις 7μμ
σε συνεργασία με το Feggoudakis Catering
Σας περιμένουμε!

 

 

 

 

 

Νέες ειδικότητες για το εαρινό εξάμηνο στη DATA


 

 

Σπούδασε στο ΙΕΚ DATA

ΔΙΆΛΕΞΕ ΤΟ ΕΠΆΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΆΖΕΙ

Μαγειρική

Αρτοποιεία Ζαχαροπλαστική

Ξεναγός 

Τεχνικός Υπολογιστών

 Εγγραφές έως 20 Φεβρουαρίου 2014

 Σεμινάρια Μαγειρικής

 Σεμινάρια Μαγειρικής σε έναν πρότυπο μοντέρνο χώρο στο ιδιόκτητο κτίριό μας.
• Αφορούν ενήλικες
• Πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα με ό,τι θα χρειαστείτε
• Διάρκεια μαθήματος: 3 ώρες
• Group έως 12 ατόμων
• Για αρχάριους και επαγγελματίες
• Συνεργάζεστε με άλλους μαθητές δοκιμάζετε, διασκεδάζετε
• Οι συνταγές αποστέλλονται και ηλεκτρονικά.
Τα σεμινάρια γίνονται δύο φορές την εβδομάδα Δευτέρα - Τετάρτη : Πρωί ( 9-12) ή απόγευμα( 5-8).

Διδάσκει ο Executive-chef Στέφανος Κόβας.

Οργάνωση: Σιδεράτος Μανώλης

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Φωτογραφίες

  

 

 Σπουδές Μαγειρικής στη DATA

Σπούδασε μαγειρική στο ΙΕΚ DATA και σταδιοδρόμησε σαν chef σε εστιατόρια , ξενοδοχεία, κτλ.
Οι εγγραφές άρχισαν , αλλά ο αριθμός των σπουδαστών είναι περιορισμένος.
Επίσης θα λειτουργήσουν και άλλες νέες ειδικότητες στους τομείς τουρισμού , οικονομικών, Διοίκησης επιχειρήσεων και πληροφορικής.
Αναλυτικά οι ειδικότητες είναι:
1. Υπεύθυνος αγροτουριστικής μονάδας
2. Εμψυχωτής Τουρισμού-ξεναγός
3. Μάγειρας
4. Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων
5. Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software)
6. Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών


IEK DATA
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΟΥΡΗ 61 ΧΙΟΣ 82100
2271041764
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

 

Άρχισαν οι Eγγραφές για το χειμερινό εξάμηνο 2013-2014

 

 


 

 

Αποκτήστε παίρνοντας το δίπλωμα του ΙΕΚ 150 μόρια για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.


Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. DATA να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Ι.Ε.Κ. και να δηλώσουν το είδος ενασχόλησής τους. 

Εάν ενδιαφέρεστε για μαθήματα – σεμινάρια πληροφορικής και πιστοποίηση με ECDL, επισκεφτείτε το νέο μας site www.data.com.gr. 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Πέμπτη, 12 Μάρτιος 2015 14:58 )
 

Κοινοποίηση

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS Feed

Δημοσκόπηση

Ποιά ειδικότητα σας ενδιαφέρει να σπουδάσετε;
 

 

     

     

    


Σχεδιασμός - Yλοποίηση ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ SOFTWARE O.E. 2008
Σιδεράτος Μανώλης και Γιώργος Βορριάς.